Bảng Giá lẻ Thịt Dê Tươi

0
579

Dê Thịt Loại 1

Stt Loại Thịt đơn vị Đơn Giá Hình Minh Hoạ
1 Dê Tơ Nguyên con Kg 195,000
2 Dê Tơ Móc Hàm ( Bỏ đầu , 4 chân) Kg 210,000
3 Thịt Đùi Sau. Kg 250,000
4 Thịt Sườn Kg 230,000
5 Thịt Đùi Trước Kg 230,000
6 Thịt dê rút xương Kg 280,000
7 Thịt Thăn , Thịt Đùi rút xương Kg 320,000

 

Dê Thịt Loại 2

Stt Loại Thịt đơn vị Đơn Giá
1 Dê Tơ Nguyên con Kg 180,000
2 Dê Tơ Móc Hàm ( Bỏ đầu , 4 chân) Kg 195,000
3 Thịt Đùi Sau. Kg 230,000
4 Thịt Sườn Kg 210,000
5 Thịt Đùi Trước Kg 210,000
6 Thịt dê rút xương Kg 250,000
7 Thịt Thăng , Thịt Đùi rút xương Kg 270,000

Trả lời:

Please enter your comment!
Please enter your name here