Sứ mệnh và Tầm nhìn của trang trại

Tầm Nhìn:
1. Trang trại Dê Gò Công từng bước xây dựng và phát triển nhằm mang đến cho người tiêu dùng 1 nguồn cung cấp thịt tươi đảm bảo về giá trị dinh dưỡng và an toàn cho mọi người.
2. Trang trại Dê Gò Công luôn cam kết xây dựng 1 quy trình chăn nuôi sạch nhằm tạo được niềm tin cho người tiêu dùng cũng như mang thịt dê phổ biến hơn đến mọi người, mọi nhà.
3. Trang Trại không những đầu tư phát triển cho doanh nghiệp mà đã và đang từng bước kết hợp với chính quyền địa phương và người dân, cùng chung tay góp phần xoá đói giảm nghoè và tạo công ăn việc làm cho người dân khu vực Gò Công. Và nhân rộng mô hình cho các tỉnh thành lân cận.

Sứ Mạng:
1. Phát triển thị trường thịt dê của Việt Nam và mang nguồn thịt dê tươi sống đến mọi người.
2. Mang đến cho mọi người nguồn thịt tươi đảm bảo giá trị dinh dưỡng và an toàn từ khâu chăn nuôi, giết mỗ và bảo quản đến tay người tiêu dùng theo mô hình khép kính.

Giá trị cốt lỗi:
1. Uy Tín: Xây dựng giá trị thương hiệu từ uy tín với khách hàng, luôn đảm bảo thực hiện đúng mọi cam kết với khách hàng.
2. Tôn Trọng: Cam kết luôn tôn trọng khách hàng, Chính Quyền và Công đồng.
3. An Toàn: Cung cấp các sản phẩm tươi sống an toàn cho người tiêu dùng.
4. Xã hội: Mang lại giá trị cho xã hội, mang lại thu nhập và công việc cho công đồng.